Jeotermal Alanların İhaleleri - Ankara Sanayi Odası

Jeotermal Alanların İhaleleri

    6 Ocak 2012

Tarihi             : 06.01.2012
İşareti             : 05/5000-112
İrtibat             : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden intikal eden, ülke ekonomisine kazandırılması açısından ruhsatlı Jeotermal Alanların ihaleleri ile ilgili bilgi notu ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası