Jeotermal Alan İhalesi – 30.11.2015 - Ankara Sanayi Odası

Jeotermal Alan İhalesi – 30.11.2015

 

Tarih: 30.11.2015

İşareti: 05/5000-2561
İletişim:dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, jeotermal enerjiye yönelik olarak arama-araştırma ve sondaj çalışmaları yapılarak, ülkemizde bilinen jeotermal sahaların birçoğunun ortaya çıkarılmasının sağlandığı iletilmektedir. Yazıda, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa istinaden, ilgili kurumun arama ruhsatı aldığı sahalarda kaynak varlığı tespit ettiği alanların ihale işlemlerini yürüttüğü belirtilmektedir. 
 
Bahse konu yazıda, ısıtma ve termal turizme uygun olarak, Aksaray-Merkez-Gençosman, Kırklareli-Merkez-Asılbeyli, Tekirdağ-Saray, Nevşehir-Derinkuyu-Kuyulutatlar-Suvermez ruhsatlı Jeotermal Alanları için son teklif verme tarihinin 07.01.2016 saat 11:00 olduğu ifade edilmektedir. 
 
Jeotermal Alanlarla ilgili ilan metnine, 25.11.2015 tarih ve 29543 sayılı Resmi Gazete ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü web sayfasından ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası