JEOTERMAL ALAN İHALESİ – 05/5000-1565 - Ankara Sanayi Odası

JEOTERMAL ALAN İHALESİ – 05/5000-1565

İşareti : 05/5000-1565
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Genel Müdürlük tarafından jeotermal enerjiye yönelik olarak arama-araştırma ve sondaj çalışmaları yapılarak, ülkemizde bilinen jeotermal sahaların birçoğunun ortaya çıkarılmasının sağlandığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na istinaden, kurumun arama ruhsatı aldığı sahalarda kaynak varlığı tespit ettiği alanları ihale ile devir ettiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, ülke ekonomisine kazandırılması açısından, ısıtma ve termal turizme uygun olarak Nevşehir-Kozaklı-Karahasanlı, Nevşehir-Kozaklı-Özce, Eskişehir-Merkez-Türkmentokat, Kayseri-İncesu, Amasya-Merzifon-Osmanoğlu, Adana-Ceyhan-Narlık, Amasya-Merzifon-Uzunyazı ruhsatlı jeotermal alanları için son teklif verme tarihinin 13.06.2017 saat 11:00 olduğu ifade edilmektedir.

Adı geçen jeotermal alanlarla ilgili ilan metninin 24.05.2017 tarih ve 30075 sayılı Resmi Gazete ile kurumun web sayfasında yayımlandığı bildirilmektedir. İhale edilecek alanlara ait bilgileri ekte bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası


Ek :Sahalara ait bilgiler (1 sayfa)