JEOTERMAL ALAN İHALESİ – 05/5000-1229 - Ankara Sanayi Odası

JEOTERMAL ALAN İHALESİ – 05/5000-1229

İşareti : 05/5000-1229
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda,5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa istinaden, kurumca arama ruhsatı alınmış olan sahalarda kaynak varlığı tespit edilmiş alanların ihale ile devrinin yapıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ülke ekonomisine kazandırılması açısından ısıtma ve termal turizme uygun olarak Nevşehir-Kozaklı-Karahasanlı, Nevşehir-Kozaklı-Özce, İzmir-Dikili-Hasanağa, Eskişehir-Merkez-Türkmentokat, Kayseri-İncesu, Amasya-Merzifon-Osmanoğlu, Adana-Ceyhan-Narlık, Amasya-Merzifon-Uzunyazı ruhsatlı Jeotermal alanları için son teklif verme tarihi 16.05.2017 saat 11:00 olarak bildirilmiştir.

Adı geçen Joetermal alanlarla ilgili ilan metni 13.04.2017 tarih ve 30037 sayılı Resmi Gazete ile MTA Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlanmış olup, ihale edilecek alanlara ilişkin ayrıntılar ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası


Ek :İhale edilecek ruhsatlar (1 sayfa)