JEOTERMAL ALAN İHALESİ – 08/5000-488 - Ankara Sanayi Odası

JEOTERMAL ALAN İHALESİ – 08/5000-488

İşareti : 08/5000-488
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nden (MTA) alınan bir yazıda, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa istinaden, MTA tarafından ruhsat alınmış sahalarda kaynak varlığı tespit edilen alanlarda ihale ile devir yapıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ekte bilgileri yer alan Ankara-Kızılcahamam-Üçbaş ruhsatlı Jeotermal Alanı için son teklif verme tarihinin 27.02.2017 saat 11:00 olduğu belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: İhale Edilecek Alan Listesi