JEOTERMAL ALAN İHALESİ – 04/5000-140 - Ankara Sanayi Odası

JEOTERMAL ALAN İHALESİ – 04/5000-140

İşareti : 04/5000-140
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, ilgili kurumca; jeotermal enerjiye yönelik olarak arama-araştırma ve sondaj çalışmaları yapılarak, ülkemizde bilinen jeotermal sahaların birçoğunun ortaya çıkarılmasının sağlandığı ifade edilmektedir. 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa istinaden, ilgili kurumun arama ruhsatı aldığı sahalarda kaynak varlığı tespit ettiği alanların ihale işlemlerini yürütmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda; ülke ekonomisine kazandırılması açısından ilgili kurumca ısıtma ve termal turizme uygun olarak Kırklareli-Merkez-Asılbeyli, Kırklareli-Vize-Hasbuğa ruhsatlı Jeotermal Alanları için son teklif verme tarihinin 26.01.201 7 saat 11:00, Nevşehir-Derinkuyu-Kuyulutatlar-Suvermez,Nevşehir-Kozaklı- Karahasanlı, İzınir-Dikili-Hasanağa,Eskişehir-Merkez-Türkmentokat,Adana-Ceyhan-Narlık,Amasya- Merzifon-Uzunyazı ve Ankara-Kızılcahamam-Üçbaş ruhsatlı Jeotermal Alanları için son teklif verme tarihinin 07.02.2017 saat ll:00 olduğu bildirilmektedir.

Adı geçen Jeotermal alanlarla ilgili ilan metni, 01.01.2017 tarih ve 29945 sayılı Resmi Gazete ile ilgili kurumun web sayfasında yayımlanmıştır.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası