Jean Monnet Bursu Başvuruları - Ankara Sanayi Odası

Jean Monnet Bursu Başvuruları

    17 Ağustos 2012

Tarihi   : 17.08.2012                                                                              
İşareti: 05/5000-2667
İrtibat   : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda uzmanlanmış personel sayısının arttırılması  ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitesinin oluşturulması amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafıından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı 2013-2014 akademik yılı duyurusu 2 Ağustos 2012 tarihinde yayınlandığı ifade edilmektedir.
 
Avrupa Komisyonu tarafından aday ülkelerde yürütülen en başarılı projelerden biri olarak gösterilen Jean Monnet Burs Programının bütçesinin arttırıldığı belirtilmektedir. Dolayısıyla, 2013-2014 akademik yılı Jean Monnet Burs Programı kapsamında, bursiyer sayısı 100’den 130’a kadar  çıkarıldığı ifade edilmektedir. Geçmiş akademik dönemlerdeki uygulamaya benzer şekilde burs kapsamında kamu sektörüne %60, üniversitelere %30, özel seköre % 10 oranında kontenjan ayrılacağı ifade edilmektedir.
 
Ülkemizin en uzun soluklu ve prestijli burs programlarından olan Jean Monnet Burs Programının son başvuru tarihi 19 Kasım 2012’dir. Bursun kapsamı, başvuru  koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli bilgi ve belgeler Avrupa Birliği (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs ( www.jeanmonnet.org) internet sayfasından ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla