JCCME Irak Masası-Türk ve Japon İşadamlarına Irak’ta İşbirliği İmkanı - Ankara Sanayi Odası

JCCME Irak Masası-Türk ve Japon İşadamlarına Irak’ta İşbirliği İmkanı

Tarihi     : 25.05.2009
İşareti    : 5/5000 – 
2037
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen, Japonya Ortadoğu İşbirliği Merkezi’nin 1973 yılında, Japon Hükümeti ve özel sektörü işbirliğinde kurulmuş bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kurum olduğu; Merkez’in faaliyetlerini Japon Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı gözetiminde gerçekleştirmekte ve  amacının Japonya’nın Ortadoğu ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri ile bölgeyle işbirliğini geliştirmek olduğu ifade edilmektedir. 

Yazıda, devamla, bu çerçevede, Irak’ın içinde bulunduğu yeniden yapılanma süreci de göz önüne alınarak, Merkez bünyesinde 1970’li ve 1080’li yıllarda, Japonya’nın önde gelen ticari ortaklarından biri olan Irak’la ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla “Irak Masası”nın kurulduğu belirtilmektedir.  

Yazıda, “Irak Masası”nın, Japon firmaların Türk özel sektörü işbirliği içinde, Irak’ın yeniden yapılanmasına katkıda bulunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediği ve bu kapsamda, Irak’ta Japon firmalarıyla işbirliği yapmak isteyen firmaların, aşağıda yer alan web adresinden ulaşabilecekleri formu doldurmaları halinde, Irak’ta gerçekleştirmeyi düşündükleri iş ve projelerin, Merkez’in web sayfasında Japon firmaların dikkatine sunulabileceği dile getirilmektedir.  

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

Başvuru Formu için:

http://www.iraq-jjcme.jp/iraqicompany  

Detaylı Bilgi için:

JCCME – Iraq Desk

6F AMINAKA KUDAN Bldg. 1-14-17, Kudan-Kita, Chiyoda-ku

TOKYO, 1020073, JAPAN

Tel : + 81 3 3237 6721

Fax : + 81 3 3237 8018

e-mail:iraq-hp-desk@jccme.or.jp