Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünleri Standardizasyon Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünleri Standardizasyon Tebliği Hk.

Tarihi    : 24.03.2011
İşareti   : 4/5000 –992
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası