İvedi veÖnemli - Ankara Sanayi Odası

İvedi veÖnemli

Tarihi     : 22.08.2008
İşareti    : 5/5000 – 3457
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;  

 

Bilindiği üzere, 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” çerçevesinde;  Odamız faaliyet ve hizmetlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesinde siz değerli üyelerimizin katkıları çalışmalarımıza yön vermektedir.
 
 Öte yandan, üyelerimizi ilgilendiren konularda sektörel bazda mevzuat ve uygulamalardan kaynaklanan sorunların tespiti ile bunların ilgili mercilere iletilerek çözümlenmesi, takibi, üyelerimizin faaliyetlerinin sağlıklı ve verimli şekilde sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  

Bu çerçevede, Sn Başbakanımızın, ilgili Bakanların, üst düzey bürokratların ve ilgili kamu kurumu yetkililerinin katılımlarıyla, 2004, 2005 ve 2006 yıllarında Odamızca düzenlenen Meslek Komiteleri Ortak Toplantıları, üyelerimizin faaliyetleri ile ilgili olarak sektörlerinde yaşanan görüş, sorun ve çözüm önerilerinin bizzat dile getirildiği konulara, özelliğine ve kapsamına göre en kısa sürede doğrudan sonuç alınabilen geniş katılımlı bir platform özelliği taşımaktadır.  

 

Bu çerçevede; artık gelenekselleşen Odamızın bu en üst düzeydeki etkinliğinin önümüzdeki günlerde Meclis ve Hükümetimize; siz değerli üyelerimizin sektörel sorun, çözüm ve görüşlerinin güncellenerek sunulmasını teminen 2008 Yılı Meslek Komiteleri Ortak Toplantılarının 1. sinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

 

Sözkonusu toplantıda dile getirilmesini istediğiniz önerilerinize ilişkin ekli formata uygun olarak hazırlanmış Raporunuzun en geç 28 Ağustos 2008 tarihine kadarOdamızın dim@aso.org.tr elektronik posta adresine iletilmesi  hususunu bilgilerinize sunarım.  

 

Ek: 1- Rapor Formatı

 

Saygılarımızla, 

 

Ankara Sanayi Odası