IV.Ulusal Verimlilik Kongresi - Ankara Sanayi Odası

IV.Ulusal Verimlilik Kongresi

Tarih: 05.12.2013
İşareti: 05/5000-4076
 
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; IV. Ulusal Verimlilik Kongresinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün’ün katılımlarıyla,            10-12 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara’da Bilkent Otel ve Konferans Merkezinde düzenleneceği iletilmektedir.
 
Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını bir araya getiren Kongrede verimlilik, imalat sanayi odağında işgücü, sermaye, teknoloji, iş sağlığı ve güvenliği, temiz üretim, hizmetler sektörü ve kamuda verimlilik gibi konulara yer verileceği bildirilmektedir.
 
Kongrede, açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan’ın yapacağı “Müsteşarlar Oturumu”nın gerçekleştirileceği ve kongre programının, moderatörlüğünü Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Sayek Böke’nin yapacağı panelle devam edeceği belirtilmektedir. “Orta Gelir Tuzağından Kurtulmada Verimliliğin Rolü” başlıklı panele, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel (Bahçeşehir Üniversitesi, BETAM Direktörü), Doç. Dr. İzak Atiyas (Sabancı Üniversitesi, REF Direktörü) ve Doç. Dr. Şeref Saygılı’nın (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomist) panelist olarak katılmakta olduğu ayrıca çağrılı konuşmacıların yer aldığı 8 oturum ile hakemli bildirilerin sunulacağı 16 oturumun gerçekleştirileceği vurgulanmaktadır.
 
Kongre ücretsiz olup genel katılıma açıktır. Ayrıntılı bilgi, http://www.verimlilikkongresi.gov.tr/ sitesinde sunulmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası