IV. ULUSAL TIBBİ CİHAZ PROJE YARIŞMASI HK. - Ankara Sanayi Odası

IV. ULUSAL TIBBİ CİHAZ PROJE YARIŞMASI HK.

IV. ULUSAL TIBBİ CİHAZ PROJE YARIŞMASI HK.

Tarihi     : 01.10.2009
İşareti    : 4/5000 – 3538
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası’ndan alınan yazıda; yerli üretimi teşvik etmek amacıyla düzenlemiş oldukları “Daha Çok Üretmeliyiz” IV. Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışması’na başvuruların başladığını ifade etmişlerdir.

Yarışmanın konusu, sağlık alanında, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan, ilaç haricindeki her türlü tıbbi cihaz ve sarf malzemesi olarak;

  • Yeni bir ürün tasarımı ve geliştirilmesi,
  • Mevcut ürünün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
  • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirlmesine yönelik projelerin sektöre kazandırılmasıdır.

Düzenlemiş oldukları bu proje yarışması ile amaçlarının, bireysel çabaların proje haline getirilerek sanayi ile buluşturulması ve ekonomik değere dönüştürülebilmesi, böylelikle Tıbbi Cihaz sektöründe üniversite ile sanayi arasında yeni bağlar kurulması ve var olan bağların güçlendirilmesi olduğu belirtilmiştir.

Şubat 2010’a kadar başvuruların kabul edileceği, yarışmanın birincisine 10.000 YTL, ikincisine 5.000 YTL ve üçüncüsüne 2.500 YTL  ödül verileceği ve TÜYAP’ın katkılarıyla yapılan yarışmanın ödül töreninin ise 2010 Mart ayında gerçekleşecek olan TÜYAP Exomed & Labtek fuarında düzenleneceği ifade edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak; sendikanın  www.seis.org.tr web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinize  sunarız.  

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası