İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/6) hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/6) hk.

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 03.01.2012
İşareti : 04/5000-52
 
Sayın Üyemiz,
 
“İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/6)” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası