İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğler - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğler

Tarih: 23.07.2013
İşareti:05/5000-2729
 
Sayın Üyemiz,
 
Yazının ekinde, 23 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğler ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası