İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞLER HK. - Ankara Sanayi Odası

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞLER HK.

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) HK.

Tarihi     :01.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3210
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

Aşağıdaki tabloda yer alan eşyanın ithalatında 18/08/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15287 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içeren;“İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)” 01.09.2009 tarih ve 27336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.G.T.İ.P.

EŞYA TANIMI