İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/7) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/7) Hk.

Tarihi     :14.11.2011
İşareti    :04/5000-3395
 
Sayın Üyemiz,
 
9003.11.00.00.00 ve 9003.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın ithalatında (plastikten gözlük çerçeveleri) 23/10/2011 tarihli ve 28093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içeren; “İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/7)” 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası