İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/6) - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/6)

Tarihi     :14.11.2011
İşareti    :04/5000-3397
 
Sayın Üyemiz,
 
8508.11.00.00.19 (Kendinden Elektrik Vakumlu Süpürge, Toz Torbasına Sahip); 8509.40.00.00.11 (Gıda Maddeleri Öğütücüleri); 8509.40.00.00.12 (Gıda Maddeleri Mikserleri); 8509.40.00.00.13 (Gıda Maddeleri Blenderleri); 8509.40.00.00.15 (Öğütücü, Karıştırıcı, Mikser, Bilender vb. Karışımı Komple Setler); 8509.40.00.00.19 (Diğer Elektromekanik Mutfak Alet ve Makineleri); 8509.80.00.00.11 (Ev İşlerinde Kullanılan Elektrik Motorlu Et Kıyma Makinesi); 8516.31.00.00.19 (Berber Işleri Için Diğer Isıtma, Kıvırma Cihazları); 8516.60.90.00.11 (Tost Makineleri) gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın ithalatında 23/10/2011 tarihli ve 28093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/2297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içeren; “İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/6)” 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası