İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5) - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)

    14 Kasım 2011

Tarihi     :14.11.2011
İşareti    :04/5000-3396
 
Sayın Üyemiz,
 
42.02 gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 23/10/2011 tarihli ve 28093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/2298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içeren; “İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)” 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası