İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/4)Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/4)Hk.

Tarihi    : 27.09.2011
İşareti   : 4/5000 –2920
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
3907.60.20.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan polietilen teraftalat (78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar) ithalatında 09/09/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/2171 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içeren; “İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/4)” 27.09.2011 tarih ve 28067 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası  
 

Ek: İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/4) için tıklayınız.