İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No: 2008/3)HK. - Ankara Sanayi Odası

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No: 2008/3)HK.

Sayın Üyemiz, 

02.08.2008 tarihli ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı  İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/3)” ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası