İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ Hk.

    30 Kasım 2011

Tarihi     : 30.11.2011
İşareti    : 4/5000-3631
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/8)” 30.11.2011 tarih ve 28128 sayılı Remi Gazete’de yayımlanmıştır.
  
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası