İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/3) HK.

    31 Mayıs 2018

İşareti : 04/5000-1384
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere; 27.04.2018 tarih ve 30404 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ’e göre, ekte yer alan tabloda Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen ürünlerin ithalatının seyrinin ve gerçekleşme koşullarının ilgili ürünlerin yerli üreticileri üzerinde ciddi zarar ve/veya ciddi zarar tehdidine yol açıp açmadığının tespit edilmesi amacıyla, ilgili ürünlerin ithalatında Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından korunma önlemi soruşturması açılmıştır.

Soruşturmada, ekte bahsi geçen ürünleri kullanan ve taraf olmak isteyen üye firmalarımızın ilgili soru formlarını doldurarak kendilerine ait resmi KEP adreslerinden Bakanlığın ekonomi@hs01.kep.tr KEP adresine ve ayrıca Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine 07 Haziran 2018 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ekler:

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) İçin Tıklayınız.

Dığer_Taraf_Soru_Formu İçin Tıklayınız.

Ithalatcı_Soru_Formu İçin Tıklayınız.

Yerlı Uretıcı_Soru_Formu İçin Tıklayınız.

Soruşturmayla İlgili Belge ve Görüşlerin İletileceği Kurum ve İletişim Bilgileri :

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Korunma Önlemleri Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 92 93 KEP: ekonomi@hs01.kep.tr

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno