İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/9) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/9) Hk.

Tarihi    : 13.06.2011
İşareti   : 4/5000 –1923
Yanıt    : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/9)” 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla, 
 
Ankara Sanayi Odası