İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5) Hk.

    31 Mart 2011

Tarihi     :31.03.2011
İşareti    :4/5000-1089
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
08/04/2008 tarihli ve 26841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/13449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 42.02 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında 3 (üç) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeye başlandığını ifade eden; “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)” 31.03.2011 tarih ve 27891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası