İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/5) HK. - Ankara Sanayi Odası

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/5) HK.

    15 Şubat 2010

Tarihi     :15.02.2010
İşareti    :4/5000-534

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
05/06/2009 tarihli ve 27249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içeren; İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5)” 13.02.2010 tarih ve 27492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası