İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1) HK. - Ankara Sanayi Odası

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1) HK.

Tarihi     :15.02.2010
İşareti    :4/5000-534

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
31/05/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/3 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içeren; “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)” 13.02.2010 tarih ve 27492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası