İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/18) HK. - Ankara Sanayi Odası

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/18) HK.

Tarihi     :07.12.2009
İşareti    :
4/5000-4170
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz; 

02/05/2009 tarihli ve 27216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içeren; “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/18)” 06.12.2009 tarih ve 27424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek: (Tebliğ No: 2009/18) için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası