İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No:2012/10) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No:2012/10) Hk.

    6 Temmuz 2012

Tarihi  : 06.07.2012
İşareti : 4/5000-2232
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No:2012/10)” 06.07.2012 tarih ve 28345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası