İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Tarihi    : 13.06.2011
İşareti   : 4/5000 –1926
Yanıt    : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 08/06/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. (Önlemin toplam uygulama süresi 10 (on) yılı aşamaz.)
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 13/06/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası