İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİŞKİN TEBLİĞ HK. - Ankara Sanayi Odası

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİŞKİN TEBLİĞ HK.

Tarihi    :   05.09.2008
İşareti    :  6/5000 –3664 
Yanıt     :   ticaret@aso.org.tr

 


Sayın Üyemiz,   

 

05.09.2008 tarihli ve 26988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan;Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli polyamid ipliklerin Türkiye’ye ithalatına   ilişkin  “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2008/31) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ek:Tebliğ için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası