İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞLER HK. - Ankara Sanayi Odası

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞLER HK.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/7) HK.

Tarihi    : 18 .06.2009
İşareti   : 6/5000 –2329
Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

5402.31 gümrük tarife pozisyonlu naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstürize ipliklerin İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 3 (üç) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeye başlandığını ifade eden  “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/7)” 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Tebliğ No: 2009/7 için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

 

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8) HK.

Tarihi     : 18 .06.2009
İşareti    : 6/5000 –2329
Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

7009.91 gümrük tarife pozisyonlu çerçevesiz cam aynaların İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 4 (dört) yıl süre ile korunma önlemi olarak miktar kısıtlaması uygulanmaya  başlandığını ifade eden  “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)” 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Tebliğ No: 2009/8 için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

 

 

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/9) HK.

Tarihi     : 18 .06.2009
İşareti    : 6/5000 –2329
Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

Belirli motosikletlerin ithalatında 3 (üç) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeye başlandığını ifade eden  “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/9)” 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Tebliğ No: 2009/9 için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

 

 

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/14) HK.

Tarihi     : 18 .06.2009
İşareti    : 6/5000 –2329
Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

4007.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan Malezya menşeli “vulkanize edilmiş kauçuk iplikler” için %11,6 ila %16,9 arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlemin yürürlüğe konduğunu belirten  “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/14)” 18.06.2009 tarih ve 27262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Tebliğ No: 2009/14 için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

 

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/15) HK.

Tarihi     : 18 .06.2009
İşareti    : 6/5000 –2329
Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

Malezya’da yerleşik Recron (Malaysia) SDN BHD (Recron) firması, Malezya menşeli “sentetik filamentten mensucat”ın giyim için olanlarına yönelik olarak, ilk kez 13/2/2002 tarih ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile konulan ve 01/08/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/25 sayılı Tebliğ ile değiştirilerek devam etmesine karar verilen dampinge karşı vergiyle ilgili olarak, kendisi için bir yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda bulunduğunu ifade eden  “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/15)” 18.06.2009 tarih ve 27262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Tebliğ No: 2009/15 için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

 

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/16) HK.

Tarihi     : 18 .06.2009
İşareti    : 6/5000 –2329
Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

İran, İtalya, İsrail, Suudi Arabistan ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “muhtelif mensucat”ın ithalatına ilişkin olarak, 02/08/2008 tarihli ve 26955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/26 sayılı Tebliğ ile bir damping soruşturması başlatılan“İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/16)” 18.06.2009 tarih ve 27262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Tebliğ No: 2009/16 için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

 

 

 

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/17) HK.

Tarihi     : 18 .06.2009
İşareti    : 6/5000 –2329
Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Hong Kong menşeli “elektrikli ev aletlerinde kullanılan kesici, doğrayıcı, öğütücü veya karıştırıcı uçlar” için 15/11/2009 tarihli ve 27111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/2 sayılı Tebliğ ile başlatılan damping soruşturması Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlandığını belirten “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/17)” 18.06.2009 tarih ve 27262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Tebliğ No: 2009/17 için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası