İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

    19 Nisan 2012

Tarihi  : 19.04.2012
İşareti : 
4/5000-1418
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/9)” 19.04.2012 tarih ve 28269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası