İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2) Hk.

    31 Ocak 2012

Tarihi  : 31.01.2012
İşareti : 04/5000-369
 
Sayın Üyemiz;
 
“İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)” 31.01.2012 tarih ve 28190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası