İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/20) - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/20)

    14 Kasım 2011

Tarihi     :14.11.2011
İşareti    :04/5000-3398
 
Sayın Üyemiz,
 
4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2012 yılının ikinci yarısında süresi dolacak olanların ilanını kapsayan; “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/20)” 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası