İthalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/13-14-15-16) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/13-14-15-16) Hk.

Tarihi    : 28.07.2011
İşareti   : 4/5000 –2385
Yanıt    : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
“İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/13-14-15-16)” 28.07.2011 tarih ve 28008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası