İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (NO: 2014/32) Hakkında - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (NO: 2014/32) Hakkında

    15 Ekim 2014

Tarihi  : 15.10.2014
İşareti : 04/5000-3038
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz,
“İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/32)” 15.10.2014 tarih ve 29146 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası