İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No.2013/18) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No.2013/18) Hk.

Tarihi  : 30.09.2013
İşareti : 4/5000-3412
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 
 
“İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/18)” 28.09.2013 tarih ve 28779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
                                                                                                                                                                                                                    .