İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Hk.

Tarihi    : 21.06.2011
İşareti   : 4/5000 –2023
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
“İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/8)” 21.06.2011 tarih ve 27971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası