İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2004/4 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI - Ankara Sanayi Odası

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2004/4 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Sayın Üyemiz, 

02.08.2008 tarihli ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/4 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2008/28)” ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası