İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliğ Hk.

Tarihi    : 10.06.2011
İşareti   : 4/5000 –1895
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz;    
 
“ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/11)” 10.06.2011 tarih ve 27960  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
 
Ankara Sanayi Odası