İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HK. - Ankara Sanayi Odası

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HK.

Tarihi    :   05.08.2008
İşareti    :  6/5000 – 3296
Yanıt     :   ticaret@aso.org.tr

 


Sayın Üyemiz,   

 

30.07.2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(2008/24),  01.08.2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(2008/25) ve“İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(2008/27) ,02.08.2008 tarihli ve 26955 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(2008/26)  ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

 

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası