İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Tarih: 20.08.2013
İşareti:05/5000-298
 
Sayın Üyemiz,
 
19 Ağustos 2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/10) ekte yer almaktadır.
 
 
GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU VE TANIMI
 
 

Sıra No
G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
CİF KIYMET(*)
($=ABD Doları)