İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/4) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/4) Hk.

Tarihi     :14.03.2011
İşareti    :4/5000-812
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/4)”  12.03.2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Aşağıda Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyaların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı