İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/10) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/10) Hk.

Tarihi    : 19.10.2011
İşareti   : 4/5000-3196
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/10)” 19.10.2011 tarih ve 28089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  
Kapsam
 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyaların (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
 
 

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

 
Birim CIF Kıymet
(ABD Doları/Kg.*)