İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7) Hk.

Tarihi     :13.09.2010
İşareti    :4/5000 – 3122

Yanıt     :ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;   
 
Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyaların (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içeren;  “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/7)” 12.09.2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 

G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
    CIF Kıymet
(ABD Doları/Kg*)