İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4) HK. - Ankara Sanayi Odası

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4) HK.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/4) HK.

Tarihi     :10.05.2010
İşareti    :4/5000-1519
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Ekte Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermekte olan, “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)” 09.05.2010 tarih ve 27576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
    
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası