İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/11) HK. - Ankara Sanayi Odası

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/11) HK.

Tarihi     :07.12.2009
İşareti    :
4/5000-4170
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz; 

Aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içeren; “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/11)” 06.12.2009 tarih ve 27424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:(Tebliğ No: 2009/11) için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası