İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:2013/8) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:2013/8) Hk.

    20 Mayıs 2013

Tarihi  : 20.05.2013
İşareti : 
4/5000-1878
 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/8)” 18.05.2013 tarih ve 28651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası