İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/3) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/3) Hk.

    2 Ağustos 2012

Tarihi  : 02.08.2012
İşareti : 4/5000-2486
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/3)” 02.08.2012 tarih ve 28372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası