İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/2) Hk. - Ankara Sanayi Odası

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/2) Hk.

    5 Temmuz 2012

Tarihi  : 05.07.2012
İşareti : 4/5000-2210
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/2)” 05.07.2012 tarih ve 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası